Železniční kamenivo

Společnost Českomoravský štěrk, a.s., vyrábí kamenivo pro potřeby Českých drah. Jedná se o výrobek 32/63 BI, vyráběný podle evropské normy ČSN EN 13 450 a dle OTP SŽDC – Kamenivo pro kolejové lože železničních drah, a štěrkodrť 0/32 KV podle OTP SŽDC Štěrkopísek, štěrkodrť a recyklovaná štěrkodrť pro konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku. Na uvedené výrobky byla vydána Osvědčení  SŽDC a na frakci 0/32 KV byl vydán výrobkový certifikát.

Železniční kamenivo vyrábí tyto provozovny:

Jan Pohunek

Odborný prodejce (železniční kamenivo)

Ke stažení

Provozy

Pro více info klikni na vyznačený bod v mapě