Balený cement CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R

Portlandský směsný cement vyrábíme semletím portlandského slínku, popílku, vápence, síranu vápenatého a případně některých dalších látek.

Charakteristické vlastnosti:

  • Kvalitní cement pro běžné profesionální i domácí použití.
  • Optimální poměr portlandského slínku, popílku a vápence.
  • Nižší celkové hydratačního teplo.
  • Pozvolný nárůst pevnosti.
  • Stálost fyzikálních a chemických vlastností.

Použití:

  • Kvalitní cement pro běžné profesionální i domácí použití.
  • Příprava běžných betonů a malt.
  • Výroba podkladních betonů.

Portlandský směsný cement CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R dodáváme na EUR paletách. Na každé paletě je uloženo 56 pytlů, celkem o hmotnosti 1,4 t.